Una aproximació, no professional i sense pretensions, a la moda que m'agrada, amb especial interès per les propostes per a home i no convencionals. També hi penjaré els mites i l'street style que vagi descobrint, entre els meus amics i amigues.

One vision, not professional and unpretentious, to the fashion, with special interest in proposals for man and not conventional. Also to the myths and street style among my friends.


PER VEURE VÍDEOS, PRIMER ATUREU RÀDIO MOZART, AL FINAL DEL BLOC.

(PER VEURE VÍDEOS, PRIMER ATUREU RÀDIO MOZART, AL FINAL DE LA COLUMNA DRETA DEL BLOC / TO VIEW VIDEOS, FIRST STOP RADIO MOZART, IN THE END OF THE RIGHT COLUMN)
(EL BLOC ESTÀ ESCRIT EN CATALÀ. ELS SEGUIDORS QUE UTILITZIN TRADUCTOR CAL QUE HO TINGUIN PRESENT I NO EL CONFONGUIN AMB L'ESPANYOL. SI NO HO FAN LA TRADUCCIÓ QUEDA FATAL / THE BLOG IS WRITTEN IN CATALAN. THE FOLLOWERS THAT USE TRANSLATOR IT IS NECESSARY THAT THEY HAVE IT PRESENT, AND DO NOT CONFUSE IT WITH THE SPANISH. IF THEY DO NOT DO IT THE TRANSLATION REMAINS FATAL)
No hi ha entrades.
No hi ha entrades.